Min vision er at guide til det højeste bedste via pædagogisk rådgivning, spirituel vejledning & healing

Jeg tilbyder holistisk tilgang til pædagogisk konsulentarbejde 

Pædagogisk rådgivning 

Få konkrete redskaber i hverdagen til at bevæge dig fra, hvor du står nu til, hvor du gerne vil hen. 

Spirituel vejledning 

Jeg hjælper dig med at se dine potentialer, hvor du er i livet lige nu, og hvad der skal til for, at du lever DIT liv ud fra det højeste bedste mulige. 

Healing

Healing hjælper til at forbinde dig dybere med dig selv. Forløser gammel, tyngende energi. Skaber balance og plads til ny gladere, kærligere samt roligere energi.

Om mig


At arbejde med mennesker har altid været et naturligt valg for mig. Det har budt på nogle omveje at finde ud af, præcis, hvordan jeg hjælper mennesker bedst, og hvordan jeg selv lever et liv, som jeg elsker at stå op til hver morgen.

Jeg er født med en stærk intuition, og har altid fornemmet og mærket meget. I dag ved jeg, hvordan jeg skal bruge mine clearvoyante evner til at hjælpe andre med at se sig selv, som de virkelig er - især dét man ikke får erkendt, ved sig selv, og vist til verden. 


Ved at kombinere psykisk læsning, healing og pædagogik med min praktiske erfaring, ser jeg, hvordan det hele menneske kan favnes. Med indsigt i den enkelte, eller den enkelte situation, balancering af kroppen og håndgribelige, pædagogiske redskaber, og mål, at arbejde videre med, kommer vi omkring sind, krop og praktiske gøremål som udgør en helhed uanset emne eller situation.
HVORFOR ARBEJDE MED MIG

Børn & unge 

Børn og unge har hele vejen haft en særlig plads hos mig. Det har været et valg at arbejde med denne aldersgruppe lige siden valget som skolelærer. Jeg tog derfor en kandidat i pædagogik, og har arbejdet med sårbare og udsatte børn og unge fra start, udover arbejdet i almenområdet.


At ville gøre en forskel for andre, har altid været dét, som kaldte.


I en tid hvor diagnoserne let bliver stillet, og statistikker som viser, at unges trivsel er nedadgående, kan det kun have min fulde opmærksomhed, at hjælpe børn og unge, samt deres familier, til at få det bedre og lettere.


- De er vores fremtid.   

Helhed

For mig giver det utrolig god mening at kombinere min uddannelse som cand.pæd. i generel pædagogik med psykisk læsning og healing.


Jeg "tuner" mig ind på, hvad det i sin kerne handler om, og derfra giver det bedste mulige bud på, hvad der fremadrettet vil være de gode muligheder. Vi udarbejder en specifik handleplan alt ud fra, hvad problemstillingen må være. Intet er for stort eller småt.


Healing må ses som et supplement til at få skabt mere indre ro og balance i krop og sind. Det kan hjælpe til øget forbindelse til sig selv, og på sigt at nå sine ønskemål.


Traume healing tilbydes også.

Individuelle forløb

Det kan være vidt forskelligt hvilke behov du, eller din familie, har;


Det kan være et personligt problem, en situation privat eller på arbejde, som du ønsker sparring på. 


Du er måske leder og har brug for professionel sparring, eller supervision til en gruppe.


Har uro eller stresssymptomer, som du ønsker hjælp til.


Eller måske har du et barn, eller en ung, i familien som mistrives, som du har brug for råd og vejledning til.


Det er individuelt, om man har brug for en enkelt session, eller et forløb over tid, alt efter hvad der er bedst for netop dig/jer, og hvad det omhandler.

UNIK TILGANG

Individuel og unik konsulentarbejde

Jeg bruger min holistiske tilgang til konsulentarbejdet ved at fokusere på det individuelle behov, ønsker og mål. Derfor er to sessioner, og forløb, ikke nødvendigvis ens. Mit mål er at skabe meningsfulde processer med højeste bedste virkning. 

Mit konsulentarbejde kan udelukkende bestå af den pædagogiske sparring og rådgivning. 

Det kan kombineres med spirituel vejledning, som igen kan kombineres med healing.


Disse tilbud kan sammensættes alt efter behov, om du "bare er dig" med ønske om vejledning i fremtidigt perspektiv, om du er professionel og har behov for sparring i forhold til en faglig problemstilling, eller om du er forældre, og fx har brug for pædagogisk rådgivning til dig og healing til jer i hjemmet.


Vi finder de bedste muligheder sammen.


Spirit Counseling er skabt med perspektivet om 'en helhed':

Forståelse og indsigt 

Regulering af balance i kroppen

Praktisk proces med gøremål

 


Pædagogisk rådgivning

Kan blandt andet bestå af:

Supervision

Observationer og iagttagelser

Deltagelse i forskellige situationer

Besøg i hjemmet 

Guidende samtaler 

Faglig sparring

Udarbejdelse af udviklings-, mål - og handleplan.


For pædagogisk rådgivning og sparring som enkeltstående ydelse for forældre, fagfolk indenfor pædagogik og undervisning, institutioner mv.

1200 kr./time inkl. moms.

Spirituel Vejledning

Individuelle sessioner med spirituel vejledning - psykisk læsning - hvor jeg tuner ind på dig, eller på en bestemt situation eller forhold i dit liv. Udgangspunktet vil altid være, hvad der for dig, er det højeste bedste at gøre, med det som er af muligheder. Psykisk læsning kan bidrage til større forståelse og indsigt, samt god vejledning til, hvad det næste skridt er videre. Dette kan sagtens stå alene, men anbefales varmt at kombinere med afsluttende healing for at komme et dybere, roligere og mere balanceret sted hen med sig selv.

969 kr.

Healing

Reiki Healing er en utrolig givende behandlingsform, som bidrager til større bevidsthed omkring sig selv, ens energi og øger indre trivsel. Reiki har god effekt på fx reducering af stress, angst, balancering af energi,  smertelindring og forbedret søvnkvalitet. 

Både børn, unge og voksne kan have stor glæde af, at få skabt balance i energifelterne i kroppen, så vi kan være i verden på en mere behagelig og rolig måde. Møde udforinger og svære dage uden at blive slået ud af kurs.


Børn og unge under 18 år bedes om samtykke fra forældre.

595 kr.

Kontakt mig

 
 
 
 
 
unsplash